Huishoudelijke Zaken

Op 27 maart 2013 is tijdens de ALV het huishoudelijk reglement door de leden goedgekeurd. In dit reglement staan belangrijke zaken genoemd die niet in de statuten zijn opgenomen, maar ook zijn een aantal regels verduidelijkt of aangescherpt.