Huishoudelijke Zaken

In 1997 zijn de huidige statuten vastgelegd per notariële akte. De statuten zijn openbaar.

Op 12 juli 2021 is tijdens de ALV het huishoudelijk reglement door de leden goedgekeurd. In dit reglement staan belangrijke zaken genoemd die niet in de statuten zijn opgenomen, maar ook zijn een aantal regels verduidelijkt of aangescherpt.

ZVDO’74 hecht er veel waarde aan dat er gesport kan worden in een veilige omgeving.

Daarom is er het document “Sporten in een veilige omgeving bij ZVDO’74” opgesteld.

ZVDO’74 neemt privacy serieus. In onderstaande Privacy Policy wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, delen en beschermen. Ook is hierin ons cookiebeleid opgenomen.

Specifieke informatie over de zwemmers, waterpolo en de activiteitencommissie kan je vinden onder de desbetreffende informatie pagina’s.

 

Trainingslocatie:
Zwembad AquaAltena
Middenweg 1
4281 KH Andel

Secretariaat:
Secretariaat ZVDO’74
p/a Delwijnsestraat 13d
5316 BA Delwijnen

 

Algemene informatie:
K.v.K. Tilburg nr: 40271282
Rabobank Altena
IBAN rekeningnummer: NL73 RABO 0364 9017 80
Email: secretariaat@zvdo74.nl