Huishoudelijke Zaken

Op 27 maart 2013 is tijdens de ALV het huishoudelijk reglement door de leden goedgekeurd. In dit reglement staan belangrijke zaken genoemd die niet in de statuten zijn opgenomen, maar ook zijn een aantal regels verduidelijkt of aangescherpt.

ZVDO’74 hecht er veel waarde aan dat er gesport kan worden in een veilige omgeving.

Daarom is er het document “Sporten in een veilige omgeving bij ZVDO’74” opgesteld.

Specifieke informatie over de zwemmers, waterpolo en de activiteitencommissie kan je vinden onder de desbetreffende informatie pagina’s.

 

Adres:
Zwembad AquaAltena
Middenweg 1
4281 KH Andel

 

Algemene informatie:
K.v.K. Tilburg nr: 40271282
Rabobank Altena
IBAN rekeningnummer: NL73 RABO 0364 9017 80
Email: secretariaat@zvdo74.nl