Beste leden en ouder van jeugdleden,

We nodigen jullie van harte voor de Algemene Ledenvergaderingen die gehouden wordt op dinsdag 16 april om 19:30 uur in Hervormd Centrum De Ark te Andel. Bijgaande de agenda.

Op de agenda staat het wijzigen van de statuten. Het voorstel tref je ook aan als bijlage. Het voorstel tot wijziging ligt ook woordelijk ter inzage bij onze penningmeester Peter Brienen, Dokter Esseveldlaan 23 in Andel.

 

Uitnodiging ALV 2024

240116 02. Akte statutenwijziging vereniging – Concept 24-01-2024