Seizoen 2016-2017 zwemmen we geen Jeugd4kamp meer maar organiseren we met de zwemverenigingen (Bijtelskil, Den Doorn, BBZ en de Warande) KNZB Swimkick en Minioren circuits.

De KNZB circuits zijn bedoeld voor het stimuleren en opleiden van complete zwemmers.

De programma’s bouwen op van laagdrempelig (SwimKick) tot uitdagend (Minioren/Junioren).

Elk circuit bestaat uit 4 wedstrijden waarbij de diverse programma onderdelen zo goed mogelijk verdeeld zijn. Elke leeftijdsgroep krijgt gedurende het seizoen alle zwemslagen/afstanden twee keer aangeboden.

De SwimKick wedstrijden zijn bedoeld voor de zwemmer die nog niet alle technische onderdelen goed beheerst. Het streng doorvoeren van diskwalificaties heeft in deze wedstrijden niet de voorkeur. Alleen bij grote fouten dient er een diskwalificatie te worden opgelegd.

SwimKick deelnemers kunnen zich niet plaatsen voor de Regionale Minioren finales.

Als een SwimKick zwemmer de overgang heeft gemaakt naar het Minioren circuit dan is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan het Swimkick programma.

De Minioren wedstrijden richten zich op dezelfde leeftijd maar dan voor zwemmers die al enige zwemervaring hebben. De beoordeling vind plaats volgens de KNZB reglementen.

Deelnemers aan de Miniorenwedstrijden kunnen zich plaatsen voor de Regionale Minioren finales, die in juni plaatsvinden.

Vorige seizoenen heeft er al een kleine groep deelgenomen aan deze wedstrijden die toen op zondag georganiseerd werden. Nu vinden deze wedstrijden op zaterdag plaats en kunnen we met de hele ploeg deelnemen.

Voor junioren (meisjes 1 t/m 3, jongens 1 en 2) worden er series toegevoegd (deze zwemmers kunnen zich proberen te plaatsen voor de Regionale Kampioenschappen) .

Het trainersteam maakt de opstelling voor deze wedstrijden en bij de wedstrijdindeling op de site kun je zien of je bent ingedeeld bij SwimKick of Miniorencircuit. Trainersteam beslist gedurende het seizoen of een zwemmer de overstap van SwimKick naar Miniorencircuitkan kan maken.